Välkommen

Allmänna Flytt & Express AB har 30 års erfarenhet av servicetjänster inom flytt, transport och logistik samt lager och magasin åt företag och privatpersoner.

Allmänna Flytt & Express AB  |  Artemisgatan 47  |  115 42 Stockholm  |  Telefon 08-664 28 09  |  E-post info@allmannaflytt.se