Flytt

Vi har all personal ni behöver för att flytta era saker på ett snabbt och säkert sätt. Allt är försäkrat i Trygg-Hansa för upp till 10 miljoner kronor.

 

Dödsbo och sterbhus

Vi köper hela eller delar av dödsbon/sterbhus. Vi förmedlar även till olika auktionshus till bättre vilkor än om du lämnar in själv. Naturligtvis kör vi även dit sakerna.

 

Röjningar och tippkörningar

Vi röjer källare och vind samt tar enstaka kasserade möbler till sopptipp. Anändbara saker lämnas till Myrorna, kyrkan eller annan välgörenhetsorganisation.

 

Allmänna Flytt & Express AB  |  Artemisgatan 47  |  115 42 Stockholm  |  Telefon 08-664 28 09  |  E-post info@allmannaflytt.se